Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur

Şahıs şirketi, ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip olan şirket türlerine denir.

Şahıs şirketlerinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır, örneğin şirket borçlarına karşı tek kişi veya ortaklar tüm mal varlıkları ile sorumludur.

Şahıs şirketleri genelde tek kişinin kurduğu veya birkaç ortaklık ile kurulan bir yapıdır. Genelde ortak sayısı az tutulur ve ortaklık devir edileceğinde gerçekleşen süreç kolay geçmez. Ortakların hepsi onaylamadığı sürece ortaklık payı bir başka kişiye devredilemez ve satılamaz. Şirketten ayrılan kişi, şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluklarını belli bir süre daha devam ettirir.

Şahıs şirketleri Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre Kolektif şirket ve Komandit şirket olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları

Şahıs Şirketinin Avantajları:

 • Şahıs şirketinin kuruluş maliyeti diğer şirket türlerine göre daha düşüktür
 • Bürokrasi daha azdır.
 • Açılış ve kapanış işlemleri 1 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
 • Sermaye zorunlu değildir.
 • Mali müşavir ücretleri diğer şirket türlerine göre daha uygundur.
 • Defter tasdik ücretleri diğer şirket türlerine göre daha uygundur.
Şahıs Şirketinin Dezavantajları:

 • Sermaye şirketlerine göre (Limited ve Anonim Şirket) daha az prestijlidir.
 • Limited şirketlerde vergi oranı %22 iken, şahıs şirketlerinde bu oran kademeli olarak artmakta %35’e kadar çıkmaktadır. Şirketinizi kurarken iş hacminizi iyi planlamanız gerekmektedir. Kademeli vergi ilk başta cazip gibi görülse de hacminiz arttıkça çok daha fazla vergi yükü ile karşılaşabilirsiniz.
Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Noter Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti ( Kuruluş için vergi dairesine kendiniz gidecekseniz gerek yok)
 • Noter Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti ( Kuruluş için vergi dairesine kendiniz gidecekseniz gerek yok)
 • İmza Beyannamesi
 • İkametgah (E-devlet üzerinden ücretsiz alabilirsiniz)
 • Kira Kontratı (İşyeri mülkiyeti size aitse tapu fotokopisi)
 • Şirket kuruluşunu mali müşavir ile yapacaksanız. Mali müşavirinize vekaletname vermeniz gerekiyor.
Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyetleri

Şirket kuruluşları arasında en uygun maliyetlerle kurulan şirket türü şahıs şirketidir. Şahıs şirketi kuruluşunda size maliyet oluşturacak kalemler şu şekildedir:

 • Şahıs imza beyannamesi : 60 TL
 • Mali müşavir vekaletnamesi : 112,50 TL
 • Mali Müşavir kuruluş hizmet ücreti : 250 TL
 • İkametgah Belgesi
 • İşyeri Kira sözleşmesi, işyeri kendinize aitse tapu bilgisi.
 • 2 adet vesikalık resim
 • Matbaa işlemleri için (fatura, irsaliye, makbuz basımı) ortalama 200 TL
 • Şirket kaşeniz için; 15 TL
 • Kira sözleşmenizin damga vergisi için ortalama 30-40 TL
 • Yazar Kasa kullanacaksanız; 900 TL – 1.100 TL
 • Meslek odasına kayıt: İşinizin türüne göre kayıt olmanız gerekir. Ortalama 500 – 650 TL
Şahıs şirketinizi açtıktan sonra sizi bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir.

Bu kalemlere iş hacminize göre tutar değişeceğinden tutar belirtilmemektedir.

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Bağkur priminiz
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Gelir Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti
Şahıs şirketi kuruluş işlemleri ile ilgili verilen maliyetler ortalama değerleri ifade etmektedir. Çalışacağınız mali müşavir, tercih edeceğiniz matbaa ve özel talepleriniz maliyetleri arttıracaktır. Bu nedenle net bir maliyet hesabı için fiyatlama talep edilmelidir.